Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Advies bij privacywetgeving

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) lijkt in veel opzichten op de voorganger, de Wet bescherming persoonsgegevens. Maar er zijn ook nieuwe elementen. Bijvoorbeeld als het gaat om de rechten van betrokkenen en de verplichtingen van organisaties. De implementatie van de AVG vereist dan ook aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld werkprocessen, IT-systemen, compliance en communicatie. FG Support adviseert over al deze onderwerpen en helpt u AVG-proof te (blijven) werken.

De veranderingen van de AVG

De AVG kent extra rechten toe aan de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. De betrokkenen hebben meer controle over de eigen persoonsgegevens en organisaties hebben de verplichting om er goed mee om te gaan en er duidelijk en proactief over te communiceren. Dit betekent onder andere dat een organisatie transparant is over het feit dat persoonsgegevens van betrokkenen worden verzameld, gebruikt, geraadpleegd of op een andere manier worden verwerkt. De AVG houdt organisaties die persoonlijke data verzamelen bovendien verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens, ook als dit aan externe partijen is uitbesteed.

Nieuwe rechten en plichten

Een aantal rechten van betrokkenen brengen voor organisaties nieuwe verplichtingen mee:

  • Het recht op inzage impliceert dat de organisatie betrokkenen actief informeert over hun recht om persoonsgegevens in te zien.
  • Het recht op rectificatie betekent dat organisaties de zorgplicht hebben om informatie correct en volledig te verwerken.
  • Op grond van het recht om vergeten te worden kunnen organisaties verplicht zijn om persoonsgegevens te verwijderen.
  • Het recht op beperking van de verwerking heeft tot gevolg dat organisaties het gebruik van persoonsgegevens moeten minimaliseren.
  • Het recht op dataportabiliteit verplicht organisaties om de persoonsgegevens van betrokkenen op verzoek door te geven aan andere organisaties.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluiten legt profilering aan banden.

Meer weten?

Wilt u advies over de verplichtingen die de AVG meebrengt? Neem dan gerust contact met ons op.