Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Het creëren van privacybewustzijn

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt het voor organisaties steeds belangrijker om datatprotectie op orde te hebben én te houden. Intern bewustzijn van de regels is daarvoor essentieel. Een bewustwordingsprogramma helpt organisaties om gegevensbescherming naar een hoger plan te tillen.

Bewustwording als eerste stap

In het tienstappenplan voor de implementatie van de AVG van de Autoriteit Persoonsgegevens staat het thema bewustwording bovenaan. Organisaties en hun medewerkers moeten immers op de hoogte zijn van de wettelijke eisen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen om persoonsgegevens te beschermen.

De effectiviteit van het privacybeleid staat of valt met de manier waarop medewerkers ermee omgaan. Een bewustwordingsprogramma vergroot de awareness: medewerkers zijn zich dan bewust van het belang van privacy en kunnen (mogelijke) overtredingen en incidenten signaleren.

Bewustwording als taak van de FG

De AVG ziet (in artikel 39) bewustmaking en opleiding van personeel dat betrokken is bij gegevensverwerkingen als taak van de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). FG Support kan optreden als uw FG en vanuit die rol ook zorgen voor opleiding en training van medewerkers.

Bewustwordingsprogramma's

FG Support ontwikkelt bewustwordingsprogramma's die speciaal zijn afgestemd op de situatie binnen uw organisatie. Een interactieve sessie vergroot kennis over de AVG en creëert draagvlak voor het thema dataprotectie. Dit alles op een aansprekende en voor iedereen begrijpelijke wijze, rijk geïllustreerd met praktische voorbeelden.

Onderdelen van het bewustwordingsprogramma van FG Support zijn bijvoorbeeld:

  • Een introductie van de uitgangspunten van de AVG.
  • Praktische voorbeelden uit het dagelijkse leven.
  • Gegevensbescherming bij sociale media, websites, apps en cloud computing.
  • Do's & dont's bij het gebruik van computers en smartphones.
  • De mogelijke gevolgen van datalekken en cybercriminaliteit. Met games zoals "Ontdek je lekje" en “The Phishing Game" worden medewerkers spelenderwijs op de hoogte gebracht van de werkwijzen na datalekken en cybercriminaliteit.

Structurele aandacht

Een bewustwordingsprogramma is een goede basis om structurele aandacht voor AVG-compliance te borgen. Het bewustzijn moet worden onderhouden doordat er steeds veranderingen in systemen en procedures zijn. Daarnaast staan de technische ontwikkelingen in dataprotectie en informatiebeveiliging - en de risico's op die terreinen - bepaald niet stil. Bovendien kan het thema privacy in de drukte van het alledaagse werk naar de achtergrond verschuiven. Daarom is het belangrijk om regelmatig aan bewustwording te werken. Hierbij kan bijvoorbeeld worden getoetst of de besproken regels nog op het netvlies staan, en of er nieuwe risico’s zijn ontstaan waarop de beleidsregels aangepast zijn. Ook bij deze aanpak ondersteunt FG Support u met advies, training en opleiding.

Meer weten?

FG Support heeft alle expertise in huis waarmee u effectief met bewustwordingsprogramma's aan de slag kunt gaan. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.