Specialisten in de bescherming van uw gegevens

De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

De AVG verplicht organisaties om in bepaalde situaties een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze professional houdt binnen de organisatie toezicht op de naleving van de wet. FG Support kan u adviseren over de inzet van een FG. Natuurlijk vervullen we ook met plezier de rol van externe FG, zijn we tijdelijk inzetbaar als FG, en ondersteunen we uw eigen FG.

Verplichte of vrijwillige FG

De AVG beschrijft (in artikel 37) drie soorten organisaties die verplicht zijn om een FG aan te stellen:

  • Overheidsorganisaties zoals gemeenten, provincies, ministeries, gezondheidsorganisaties en onderwijsinstellingen.
  • Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken, zoals politieke partijen, vakbonden en sommige belangengroeperingen.
  • Organisaties die vanuit hun kernactiviteiten op grote schaal individuen volgen, zoals bedrijven die zich bezighouden met profiling, cameratoezicht en personeelsvolgsystemen.

Organisaties kunnen ook vrijwillig een FG aanstellen. Deze FG heeft dan wel dezelfde rechten en verplichtingen als een wettelijk verplichte FG.

Een FG kan in dienst zijn van de organisatie, maar ook extern worden ingehuurd.

Hoe kan FG Support u ondersteunen?

FG Support heeft alle expertise in huis om de rol van FG te vervullen. Bijvoorbeeld als het gaat om privacywetgeving, risk-, proces- en projectmanagement en IT-security.

FG Support kan u de wettelijke FG-taken op twee manieren uit handen nemen.

  1. Een medewerker van FG Support neemt formeel de FG-functie voor uw organisatie op zich. Hij wordt als uw FG ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens en zal alle wettelijke FG-taken voor uw organisatie uitvoeren. Gezien de wettelijke kaders voor de FG-functie gaan we uit van een langdurige samenwerking. Hiervoor bieden we een flexibele abonnementsvorm. De kosten zijn afhankelijk van de omvang van uw organisatie, het aantal verwerkingen van persoonsgegevens dat er plaatsvindt en de soorten persoonsgegevens die er worden verwerkt.
  2. U heeft een FG in dienst, maar u heeft (tijdelijk) vervanging of extra capaciteit nodig. Op basis van de werkzaamheden die nodig zijn, stellen we samen met u een opdrachtbeschrijving op. We doen graag een passend aanbod, waarbij we rekening houden met de periode waarvoor onze inzet gewenst is, de aard en omvang van de werkzaamheden en de benodigde expertise.

Meer weten?

Lees meer over de verplichtingen, taken en werkzaamheden van de FG in ons artikel "Heb ik een FG nodig?".
Wilt u meer van weten over onze ondersteuning bij FG-taken, of een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.