Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Hoe kunnen organisaties voordelen halen uit de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt nogal eens geassocieerd met administratieve lasten en ingewikkelde regels. Maar u kunt de wet ook zien als een kans om meerwaarde te leveren aan klanten en relaties. Hoe werkt dat?

Data als het nieuwe goud

We zijn ons steeds beter bewust van het feit dat hun persoonlijke gegevens op internet en sociale media niet altijd goed worden beschermd. Tegelijkertijd beseffen we in toenemende mate dat organisaties digitale gegevens op slimme manieren combineren om ons nieuwe diensten en producten te bieden. Persoonsgegevens zijn een handelsmiddel, of zelfs een betaalmiddel, geworden.

Sterkere concurrentiepositie

Een groeiend aantal consumenten heeft een voorkeur voor websites, webshops en bedrijven die hun persoonsgegevens op een veilige manier behandelen en beschermen. Organisaties kunnen hierop inspelen door transparant te handelen en bijvoorbeeld een duidelijke privacyverklaring op de website te publiceren. Organisaties die laten zien dat ze volgens de regels van de AVG opereren, kunnen zo een sterkere positie ten opzichte van concurrenten krijgen.

Diverse voordelen

De AVG geeft organisaties handvatten om de juiste maatregelen te treffen om persoonsgegevens adequaat te beschermen. De regels helpen om processen organisatorisch en technisch op orde te brengen om risico's bij het verwerken van persoonsgegevens te beperken. Op deze manier kunnen de nalevingskosten verminderen.

De AVG geeft handvatten voor gegevensbescherming, waardoor nalevingskosten verminderen.

Een ander voordeel van de AVG is dat er een gelijk speelveld is: alle regels zijn hetzelfde voor alle bedrijven en instellingen in de Europese Unie. Bovendien hoeven internationaal opererende bedrijven nog maar met één toezichthouder contact te onderhouden.

Organisaties die zich eenmaal bewust zijn van alle voordelen van de AVG, zullen ongetwijfeld serieus werk maken van de implementatie en naleving van de wet. Uiteindelijk kan dat ook weer bijdragen aan een concurrentievoorsprong.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de manieren om de voordelen van de AVG te benutten? FG Support adviseert en ondersteunt u graag. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.