Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Monitoring van AVG-compliance

Om te (blijven) voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is structurele aandacht voor het thema dataprotectie een must. Monitoring is essentieel om zicht te houden op wat er goed gaat en wat er beter kan.

Het belang van monitoring

De AVG vraagt van organisaties dat ze een goed overzicht hebben over de persoonsgegevens die ze verwerken, en het beheer van gevoelige informatie op orde hebben. Een privacyboekhouding maakt het mogelijk om adequaat te handelen na een datalek en om snel te reageren op verzoeken van betrokkenen om gegevens te bekijken, corrigeren of verwijderen. Het is dan wel belangrijk dat de administratie steeds actueel is. Monitoring van het privacymanagement is dan ook essentieel voor AVG-compliance.

Monitoring organiseren

In welke bedrijfsprocessen worden persoonsgegevens verwerkt? Welke persoonsgegevens worden er verzameld, bewerkt en verwijderd? De antwoorden op deze vragen zijn niet altijd simpel. Monitoring van het privacybeheer maakt het eenvoudiger om zicht te houden op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de organisatie. Hierdoor kunt u snel actie ondernemen bij incidenten, vragen en inspecties. FG Support adviseert over praktische monitoringmechanismen en verzorgt indien gewenst ook de monitoring.

Meer weten?

Wilt u meer weten over manieren om AVG-compliance te monitoren en borgen? Wij vertellen u er graag alles over.