Uw partner in privacy

 

Nieuws

 • Bijna 10.000 mensen dienen privacyklacht in bij Autoriteit Persoonsgegevens

  13-12-2018 | 08:12

  Het afgelopen half jaar hebben bijna 10.000 mensen een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Mensen trekken vooral aan de bel over een schending van hun privacyrechten, als meer gegevens worden uitgevraagd dan noodzakelijk en over het ongewenst doorgeven van hun persoonsgegevens aan derden. Zakelijke dienstverleners, de IT-sector en de overheid komen er het slechtst vanaf. Op de voet gevolgd door de financiële instellingen en zorginstellingen.Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. Goed dat mensen het er niet bij[…]

  Read more...
 • Uitleg begrip ‘grootschalig’ verduidelijkt voor alle zorgaanbieders

  11-12-2018 | 12:47

  De verwerking van persoonsgegevens door ziekenhuizen, huisartsenposten en zorggroepen interpreteert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) altijd als grootschalig. Voor alle overige zorgaanbieders geldt dat zij grootschalig persoonsgegevens verwerken als zij van meer dan 10.000 patiënten gegevens verwerken in één informatiesysteem. Met deze uitleg heeft de AP nu voor alle sectoren binnen de zorg verduidelijkt wanneer er sprake is van grootschalige gegevensverwerking. Eerder gaf de AP uitleg voor een deel van de zorgsector.

  Read more...
 • Controle op privacybeleid bij zorginstellingen en politieke partijen

  10-12-2018 | 14:21

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft bij 53 organisaties het privacybeleid opgevraagd. Het gaat om bloedbanken, IVF-klinieken en gemeentelijke politieke partijen. Deze organisaties verwerken bijzondere persoonsgegevens over gezondheid en politieke voorkeur. Daarom zijn ze op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verplicht om in een privacybeleid of gegevensbeschermingsbeleid onder meer vast te leggen met welk doel zij persoonsgegevens verwerken, hoelang ze de gegevens bewaren en hoe de gegevens beveiligd worden. Hebben ze geen privacybeleid of voldoet het niet aan de eisen, dan overtreden zij de privacywet.

  Read more...
 • Bedrijven mogen mensen alleen bij hoge uitzondering met wifitracking volgen

  30-11-2018 | 12:24

  Het volgen van mensen op straat, in winkelcentra of stations via hun mobiele apparatuur is voor bedrijven slechts in zeer weinig gevallen toegestaan. Wifitracking en ook andere digitale middelen om personen te volgen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden toegestaan. Het betreft vrijwel altijd een verwerking van persoonsgegevens, waardoor deze volgmethode onder de privacyregels valt.

  Read more...
 • Privacytoezichthouders brengen richtlijnen ‘Territoriale reikwijdte AVG’ in consultatie

  29-11-2018 | 16:35

  De Europese privacytoezichthouders zijn een consultatie begonnen over de reikwijdte van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De European Data Protection Board (EDPB) heeft een consultatiedocument gepubliceerd waarop tot 18 januari 2019 kan worden gereageerd.Het betreft richtlijnen over de territoriale reikwijdte van de AVG, waarin voornamelijk voorstellen worden gedaan over de manier waarop partijen van buiten de EU aangesproken kunnen worden op de naleving van Europese regelgeving. Dat is nodig als ze ook binnen de EU persoonsgegevens verwerken of bijvoorbeeld producten en diensten aanbieden aan specifiek EU publiek.

  Read more...

Uit de Media

 

De Nederlandse inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden. De overheid wil alles van ons weten en bijna de gehele ministersploeg doet hier aan mee.

Lubach zet dit op satirische wijze neer.

Heeft u al gezien hoe Tom het slachtoffer werd van identiteitsdiefstal? Het internetfilmpje maakt pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als je te open bent in je gewone leven en je online leven.

"Deel geen persoonlijke of bancaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende." Dat is de boodschap van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector, helemaal op het einde van een goed vier minuten durend filmpje, gemaakt door het reclamebureau DuvalGuillaume.