Uw partner in privacy

 

Nieuws

 • Ontwerpbesluit AP gedragscode Nederland ICT

  13-08-2019 | 10:14

  Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze Data Pro Code goed te keuren. Ondernemingen die in opdracht en ten behoeve van de verantwoordelijke organisatie als verwerker van persoonsgegevens optreden kunnen zich aansluiten bij deze gedragscode. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen.

  Read more...
 • UWV heeft werkwijze verzuimbeheer aangepast na onderzoek AP

  01-08-2019 | 10:01

  Het UWV heeft het proces rond de verwerking van ziekmeldingen en verzuim aangepast na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In 2017 constateerde de AP dat medewerkers verzuimbeheersing onbevoegd gezondheidsgegevens verwerkten in het kader van een Ziektewetuitkering. Na aanpassing van het proces van verzuimbeheer is de geconstateerde overtreding beëindigd.

  Read more...
 • AP adviseert over preventieve schuldhulpverlening door gemeenten

  30-07-2019 | 10:07

  Gemeenten zien dat mensen met schulden vaak lang wachten voor ze om hulp vragen. Daarom wil het kabinet dat gemeenten voortaan eerder hulp kunnen bieden, al zodra iemand betalingsachterstanden heeft. Een wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet dit mogelijk maken. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over dit wetsvoorstel.

  Read more...
 • Guidelines over cameratoezicht open voor consultatie

  18-07-2019 | 10:51

  De European Data Protection Board (EDPB) heeft guidelines opgesteld over cameratoezicht. Deze (Engelstalige) guidelines staan nu open voor feedback.

  Read more...
 • Haga beboet voor onvoldoende interne beveiliging patiëntendossiers

  16-07-2019 | 09:31

  Het HagaZiekenhuis heeft de interne beveiliging van patiëntendossiers niet op orde. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit onderzoek volgde toen bleek dat tientallen medewerkers van het ziekenhuis onnodig het medisch dossier van een bekende Nederlander hadden ingezien. De AP legt het HagaZiekenhuis voor de onvoldoende beveiliging een boete op van 460.000 euro.

  Read more...

Uit de Media

 

De Nederlandse inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden. De overheid wil alles van ons weten en bijna de gehele ministersploeg doet hier aan mee.

Lubach zet dit op satirische wijze neer.

Heeft u al gezien hoe Tom het slachtoffer werd van identiteitsdiefstal? Het internetfilmpje maakt pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als je te open bent in je gewone leven en je online leven.

"Deel geen persoonlijke of bancaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende." Dat is de boodschap van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector, helemaal op het einde van een goed vier minuten durend filmpje, gemaakt door het reclamebureau DuvalGuillaume.