Uw partner in privacy

 

Nieuws

 • Ontwerpbesluit gedragscode toegangsbeleid ISPS-bedrijven

  01-01-1970 | 01:00

  Port Privacy B.V. heeft een gedragscode opgesteld voor het toegangsbeleid van ISPS-bedrijven in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is voornemens om deze gedragscode goed te keuren. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen bij de AP.

  Read more...
 • AP eist duidelijkheid techbedrijf over AI gericht op kinderen

  01-01-1970 | 01:00

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over de omgang met persoonsgegevens bij organisaties die gebruikmaken van zogeheten generatieve artificiële intelligentie (AI). Speciale aandacht gaat uit naar apps voor jonge kinderen waarin deze vorm van AI wordt toegepast.

  Read more...
 • Boete van 345 miljoen euro voor TikTok

  01-01-1970 | 01:00

  De Ierse Data Protection Commission (DPC) legt TikTok een boete op van 345 miljoen euro voor het onvoldoende beschermen van de privacy van kinderen. De DPC startte een onderzoek mede op officieel verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die zelf onderzoek deed naar TikTok en de onderzoeksresultaten in 2021 overdroeg aan de DPC.

  Read more...
 • Datalek, klacht of tip melden niet mogelijk 22-24 september 2023

  01-01-1970 | 01:00

  Vanaf vrijdag 22 september 17:00 uur tot zondag 24 september 17:00 uur is het niet mogelijk om een datalek, klacht of tip te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Read more...
 • Nieuwe EDPB-guidelines doorgifte politiegegevens

  01-01-1970 | 01:00

  De Europese privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben nieuwe guidelines opgesteld voor de internationale doorgifte van gegevens van politie en justitie. Het gaat om de doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) op basis van ‘passende waarborgen’.

  Read more...

Uit de Media

 

De Nederlandse inlichtingendiensten krijgen meer bevoegdheden. De overheid wil alles van ons weten en bijna de gehele ministersploeg doet hier aan mee.

Lubach zet dit op satirische wijze neer.

Heeft u al gezien hoe Tom het slachtoffer werd van identiteitsdiefstal? Het internetfilmpje maakt pijnlijk duidelijk wat er kan gebeuren als je te open bent in je gewone leven en je online leven.

"Deel geen persoonlijke of bancaire informatie. Of jij wordt misschien de volgende." Dat is de boodschap van Febelfin, de federatie van de Belgische financiële sector, helemaal op het einde van een goed vier minuten durend filmpje, gemaakt door het reclamebureau DuvalGuillaume.