Specialisten in de bescherming van uw gegevens

Meten en monitoren

Alle bedrijven en instellingen in Europa moeten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De regelnaleving vraagt de nodige technische en organisatorische aanpassingen én vereist structurele aandacht voor het thema dataprotectie. Met de meetinstrumenten en monitoringtools van FG Support houdt u zicht op wat er goed gaat en wat er beter kan.

Nulmeting

Met een nulmeting van FG Support krijgt u snel en overzichtelijk informatie in handen over aandachtspunten voor uw organisatie. Op basis van analyses en interviews inventariseren we hoe persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt. De nulmeting, die we natuurlijk uiterst vertrouwelijk uitvoeren, geeft inzicht in vraagstukken zoals:

  • Is er een (verplichte) Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) nodig?
  • Wat zijn de meest risicovolle gegevensverwerkingen binnen de organisatie?
  • Welke onderdelen van de privacyboekhouding zijn al gerealiseerd?
  • Is het nodig om een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uit te voeren?
  • Zijn de rechten van betrokkenen voldoende geborgd?

Van meten naar monitoren

De rapportage naar aanleiding van de nulmeting is een gedegen basis om privacy in uw organisatie te borgen. FG Support ontwikkelt hiervoor bijvoorbeeld een plan van aanpak en praktisch stappenplan om de naleving van de AVG te optimaliseren. Via vervolgmetingen monitoren we de vooruitgang en identificeren we kansen en risico's. Onze ervaring leert dat een dergelijk structureel proces de allerbeste resultaten oplevert - voor dataprotectie én de bedrijfsvoering van de organisatie.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning bij het meten en monitoren van AVG-compliance, of een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.